PROFESSIONEEL AANBOD

Adviespraktijk Hoogbegaafdheid biedt advies en begeleiding aan instellingen zoals scholen en samenwerkingsverbanden die hun aanbod beter willen afstemmen op hoogbegaafde leerlingen. Bijvoorbeeld om passiviteit te bestrijden of thuiszitten te voorkomen. Dit kan in de vorm van individueel consult. Ook verzorgen wij inspirerende scholing en praktische workshops. Daarnaast is het mogelijk dat wij – in aanvulling op het begeleidingsaanbod van een school – hoogbegaafde leerlingen op locatie begeleiden. Hier volgen een paar voorbeelden van mogelijke invalshoeken:

HB proof docenten

 

Voor docenten die hun praktische vaardigheden willen verfijnen verzorgt Adviespraktijk Hoogbegaafdheid workshops over talentontwikkeling. Deze zijn gebaseerd op het beginsel van de effectiviteit. Uitgangspunt is het effect van je huidige gedrag als docent op het leren van (hoogbegaafde) leerlingen. Mogelijke onderwerpen zijn: Hoe vergroot je de zin in activiteit van je leerlingen? Hoe stimuleer je de ontwikkeling van het denken? Hoe ban je het onderpresteren uit jouw klaslokaal? Hoe verrijk je je alledaagse les in een handomdraai? Wat maakt jouw aanpak HB-proof?

Parallel aan de workshops voor docenten verzorgt Adviespraktijk Hoogbegaafdheid ook inspirerende workshops voor begeleiders, mentoren, tutoren en zorgcoördinatoren. Hier vormen de verschillen in begeleidingsbehoefte het uitgangspunt. Bijvoorbeeld: De reguliere faalangstreductietraining blijkt bij deze leerling de faalangst juist te versterken. Hoe zit dat? Wat kan je daar aan doen? Mogelijke andere thema’s: Zelfbeeld, Regieversterking, Perfectionisme, Mindset, Gewoontes (Habits of Mind), Socratisch begeleiden, De onzin van leren plannen, Eigen doelen stellen.

ruggespraak

Begeleiding van hoogbegaafde leerlingen brengt je als specialist soms in de lastige positie dat je het even helemaal niet meer weet. Ruggespraak helpt om uit de impasse te komen. Adviespraktijk Hoogbegaafdheid biedt je een klankbord. Je kunt er je hele verhaal kwijt, wat vaak  nieuw licht op de zaak werpt en meestal nieuwe mogelijkheden in beeld brengt.

Op verzoek van  scholen kan Adviespraktijk Hoogbegaafdheid ook school-gebonden coaching (SC) verzorgen. Als het bestaande begeleidingsprogramma niet toereikend is of als de school handelingsverlegen is, dan is SC een uitkomst. SC wordt onder of na schooltijd op de school uitgevoerd om resultaten of gedrag op school te verbeteren. SC kan in groepen of individueel.

PlanT2

Speciaal voor scholen waar hoogbegaafde leerlingen vastlopen, ontwikkelt jan van Os met Kasper Ponte een pop-upschool onder de naam PlanT. Drijfveer achter dit project is de wil om het verschijnsel “uitval” beter te snappen. En om uit te vinden hoe je onder zulke omstandigheden leergedrag ontwikkelt. Vaak is de oplossing niet te vinden op de plek waar het probleem zich openbaart.
PlanT draait op een benadering die positieve leerprocessen stimuleert, vooral op de plekken waar dat het hardst nodig is. Soms is dat in de leiding van de school. Soms in het gezin. Of bij de leerkracht. En vaak ook bij het vastgelopen kind. Wat brengt dit kind weer in een flow? Onder welke omstandigheden kan dit leergedrag zich verder uitbreiden en verdiepen? Hoe bescherm je dit tegen de invloeden die tot vastlopen geleid hebben? Hoe profiteert de hele school hiervan?

zij gingen u voor

Eerdere professionele opdrachtgevers:  Bisschoppelijk College Weert, BPS, Calvijn Goes, CPS, CSV Capelle, Dalton Voorburg, ECHA-opleiding Nijmegen, Gomarus Gorinchem, Jan van Egmond Purmerend, Pegasus, Ponte Capelle, Stedelijk Gymnasium Nijmegen, Stedelijk Gymnasium Schiedam, Stella Maris Meerssen, SWV Unita, Talent Leiden, Thomas a Kempis Zwolle, Thorbecke Rotterdam, Twente Academy Enschede, Willibrord Gymnasium Deurne, Zuider Gymnasium Rotterdam

Zie ook: Aanbod voor particulieren

Zie ook: Algemene voorwaarden Adviespraktijk Hoogbegaafdheid